Dětská fyzioterapie

U nás pracujeme s dětmi již od narození. U miminek se věnujeme konzultaci jejich psychomotorického vývoje, terapii pomocí handlingu, polohování miminek jako prevence slehnutí hlavičky, preference jedné strany, vedení rodičů v terapii, aby dokázali miminko vhodně stimulovat a motivovat, poradenství ohledně výběru vhodné obuvi.

Psychomotorický vývoj dítěte začíná minutou narození a je geneticky naprogramovaný. Přirozenou motivací se dítě postupně naučí jednotlivé dovednosti, až se nakonec postaví, chodí, mluví, myslí. Psychomotorický vývoj zahrnuje rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj všech smyslů, rozvoj svalové síly, rovnováhy, koordinace a propojení jednotlivých systémů těla. Žádný systém nefunguje izolovaně, proto problém jednoho systému může negativně ovlivnit další. Je důležité, aby dítě jednotlivé dovednosti provádělo kvalitně, protože to ovlivní jeho držení těla, způsob chůze, schopnost zpracování informací, učení i mluvení.

U větších dětí se zabýváme vadným držením těla, skoliozou, deformitami nohou, dechovými problémy, dyspraxií. Terapie probíhají formou hry s využitím pomůcek, snažíme se zlepšit celkovou koordinaci a obratnost dítěte, protáhnout zkrácené svalové skupiny, aktivovat hluboký stabilizační systém páteře, posílit funkci nohy. Učíme děti správně vnímat svoje tělo a používat správné pohybové vzory.