Fyzioterapie při inkontinenci

Mezi nejčastější urologické potíže, které pomáhá řešit fyzioterapie, patří inkontinence moči. K té velmi často dochází při dysfunkci svalů pánevního dna a právě fyzioterapie je důležitou součástí prevence a léčby při těchto potížích.

Co to inkontinence moči je? Je to samovolný, vůlí neovladatelný únik moči, který má různé příčiny vzniku.

Typy inkontinence

Stresová inkontinence – se nejčastěji objevuje při kašli, kýchání, skákání, při zvedání těžkých břemen nebo při smíchu. Dochází k ní důsledkem nadměrného nitrobřišního tlaku a oslabenými svaly pánevního dna.

Urgentní inkontinence - se projevuje náhlou a velmi intenzivní potřebou na močení. Močení obvykle není možné zadržet a dochází tak k následnému úniku.

Smíšená inkontinence – jedná se o kombinaci stresové a urgentní inkontinence.

Paradoxní inkontinence - je spojená s močovou retencí (zadržování moče). Projevuje se tak, že močový měchýř je stále přeplněný a pouze přetéká.

Psychogenní inkontinence - vzniká při stavech úzkosti nebo strachu například při hospitalizaci nebo v jiném stresujícím období, obvykla je dočasná.

Inkontinence v těhotenství a po porodu - zejména v pokročilém stádiu gravidity. Inkontinence se v tomto období objevuje proto, že je vyvíjen enormní tlak na oblast pánevního dna. Inkontinence po porodu pak může být způsobena otoky tkání ve vaginální oblasti.

Inkontinence stolice - Je způsobena oslabením svalů pánevního dna

Inkontinence u mužů - mezi nejčastější příčiny patří zbytnění nebooperace prostaty, následky operace nebo úrazu nebo hyperaktivní močový měchýř. Muži mohou trpět také stresovou inkontinencí.

Pomůžeme Vám zmírnit nebo odstranit potíže spojené s urologickými nebo gynekologickými problémy, jako jsou poruchy svalů pánevního dna a inkontinence moči či stolice jak u mužů, tak u žen, bolesti v oblasti pánve, kostrče a křížové kosti, bolestivá nebo nepravidelná menstruace, bolestivý pohlavní styk, sestupy orgánů malé pánve, pocity povolení a nepevnosti v oblasti pánevního dna.

Při terapii využíváme techniky zaměřené na konkrétní problematiku, například funkční vyšetření svalů pánevního dna tzv. PERFECT škála, měkké techniky a mobilizace, cvičení svalů pánevního dna a instruktáž do domácího prostředí, diagnostiku a terapie dle Ludmily Mojžíšové, elektrostimulaci.