Míša

V roce 2016 jsem ukončila magisterské studium v oboru Fyzioterapie na Katedře fyzioterapie a rehabilitace LF MU v Brně. Od roku 2014 při magisterském studiu jsem pracovala na rehabilitaci u Mudr. Jana Černého v Brně, ve stejném roce jsem ještě začala pracovat ve fyzioterapeutické ambulanci u Mgr. Hany Vanátové, zde jsem zůstala do roku 2016. Od roku 2017 jsem začala pracovat na neurologické a rehabilitační ambulanci MUDr. Evy Ungerové v Brně. V polovině roku 2018 jsem se vrátila do Znojma a nastoupila jsem jako vedoucí fyzioterapeut v Sanatorium Znojmo s.r.o., kde působím dodnes. Od roku 2020 jsem také pracovala jako fyzioterapeutka na klinice Ferticare (Znamed) ve Znojmě.

Věnuji se jak dětem tak dospělým.

Jsem absolventkou těchto odborných kurzů v oboru fyzioterapie a rehabilitace:

2014

 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek

2015

 • Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů
 • Flexi-bar Basic
 • Spirální stabilizace páteře (SM systém) - kurz 1A, B
 • Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Využití plicní rehabilitace v pediatrii
 • Komplexní kineziologický rozbor
 • Terapie spoušťových bodů
 • Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové
 • Chiropraxe - manipulační technika

2016

 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Lymfatická masáž
 • Ambika těhotenská a baby masáž
 • Celulitida - komplexní péče
 • Baňkování
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Kinesiotaping – základní kurz

2017

 • Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
 • Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých
 • Kinesiotaping – navazující kurz

2018

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

2019

 • Bobath koncept u dětí s DMO
 • Držení těla - axiální systém, pletenec horní končetiny, pletenec dolní končetiny
 • Spirální stabilizace páteře (SM systém) - kurz 1ABCD
 • Výhřez meziobratlové ploténky a jiné příčiny VAS: diferenční dg. a fyzioterapie
 • Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie
 • Cvičení pro těhotné

2020

 • Fyzioterapie v gynekologii, porodnictví a její psychologický aspekt
 • Diagnostika a terapie závratí - vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami venstibulárního systému
 • Skolióza - léčba metodou Spirální stabilizace páteře
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

2021

 • Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním

2022

 • Podpora přirozeného pohybu pohledem fyzioterapeutky
 • Rebozo v péči o ženu

2023

 • Handling jako terapie

Od roku 2022 jsem také studentkou 1. školy tradiční čínské medicíny v Praze. Studium trvá 4 roky a poté se stanu profesionálním praktikem tradiční čínské medicíny.