SM Systém

SM systém - stabilizační a mobilizační systém nebo také spirální stabilizace páteře je metoda dle MUDr. Richarda Smíška. Základní tezí této terapie je aktivace spirálních svalových řetězců a tím umožnit protáhnout páteř směrem vzhůru a zajistit meziobratlovým ploténkám dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.

Cílem metody je podpora regeneračních pochodů organismu a oddálení rozvoje degenerativních změn páteře a velkých kloubů, dosažení stabilizovaného a koordinovaného pohybu včetně chůze, zvýšení pružnosti svalů, pohyblivosti kloubů, vyrovnání svalové nerovnováhy a dosažení správného držení těla v ose

Cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny, pro děti, ženy, muže, seniory i těhotné. Cvičení je pro lidi s bolestmi zad, pro lidi se sedavým zaměstnáním jako kompenzace při jednostranném zatížení, pro ty, kteří chtějí bolestem zad předejít, ale i pro sportovce jako kondiční trénink a prevence přetížení páteře a velkých kloubů při sportu.

SM systém se cvičí

  • při výhřezu meziobratlového disku
  • při skolióze páteře
  • při problémech s plochou nohou a vbočeným palcem
  • při migrénách a závratích
  • při coxartrózách, gonartrózách
  • při osteoporóze, hypermobilitě
  • při chronických chorobách srdečních, hypertenzi, obezitě
  • při diastáze, inkontinenci moči
  • jako prevence
  • SM systém lze cvičit individuálně nebo ve skupině