Sportovní fyzioterapie

Sport je součástí života většiny lidí, buď rekreačně nebo na vrcholové úrovni. Je důležité se snažit provádět sportovní aktivity tak, aby nedocházelo k přetěžování pohybového aparátu nebo k úrazům, ale když už k tomu dojde, tak sportovní fyzioterapie se specializuje na akutní poúrazové stavy a chronické potíže pohybového aparátu, které jsou způsobené jednostranným zatížením nebo úrazem. Jednostranným zatížením dochází ke svalovým dysbalancím, které negativně ovlivňují celý pohybový aparát.

U sportovců se setkáváme často se svalovým poraněním, s poškozením měkkých tkání v oblasti kloubů, s distorzí hlezenního kloubu, úponovými bolestmi, bolestmi zad.

V terapiích se zaměřujeme na techniku měkkých tkání a mobilizaci kloubů, centraci kloubů, uvolnění přetížených svalových skupin, na aktivaci oslabených svalových skupin, ošetření spoušťových bodů (Trigger points), aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, dechovou gymnastiku, školu zad, kineziotaping a také na prevenci, abychom snížili riziko úrazu a zlepšili sportovní výkon.